Beranda » keturunan dari istri ke 3 abraham keturah

keturunan dari istri ke 3 abraham keturah

Menurut sebuah manuskrip kuno, bangsa Melayu berasal dari keturunan Nabi
Ibrahim dgn isteri ketiga beliau bernama Siti Qatura/Keturah.

Setelah kewafatan Sarah, Nabi Ishak a.s. telah merayu Nabi Ibrahim a.s.

untuk berkahwin dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Champa Kuno (bukan

Champa Baru di era Angkor). Akhirnya Nabi Ibrahim a.s. bersetuju dan


berkahwin dengan Siti Keturah dan telah dikurniakan Allah 6 orang anak

- Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Anak-anak mereka inilah

menjadi pengasas kepada bangsa Melayu.
Melayu diambil dari perkataan ‘Mala’ (nama bangsa asas Keturah). Nama ini

sama dengan nama yang tertulis dalam manuskrip yang dikaji oleh Ralph

Olssen. Bukan itu sahaja, keturunan Keturah inilah yang ramai tinggal di

Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi dan Mindanao. Kesemua tempat


ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan purba yang diadaptasi dari

tulisan Semitik Purba. Tulisan Rencong adalah tulisan rasmi Melayu.Jawa dan

Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama rasmi Melayu adalah

agama Jawi. Agama Jawi adalah agama Nabi Ibrahim a.s. Penggalian di sebuah

daerah di Jordan menemukan kota purba yang bernama Jawi/Jawa.


Keturah bukanlah Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, Keturah

adalah daripada bangsa Mala. Melayu adalah bangsa Mala yang mempunyai darah

keturunan Nabi Ibrahim a.s.


Semua bangsa seperti Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau, dan seumpamanya


adalah merupakan bangsa asal Mala. DNA bagi bangsa ini adalah 01m-19a. Ini

menerangkan Keturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang sedia ada

di Timur ketika zaman Nabi Ibrahim a.s.


Bagaimana Ptolemy boleh mengetahui peta lengkap Semenanjung Tanah Melayu

pada abad kedua Sebelum Masehi berserta gelaran Golden Chersonese

(Semenanjung Emas) padahal mengikut sejarah moden orang-orang Barat hanya

sampai di dunia sebelah sini selepas ekspedisi penjelajah Sepanyol dan

Portugis seperti Magellan? Sama seperti Piri Reis yang membuat peta paling

misteri di dunia berdasarkan manuskrip peta-peta kuno, Ptolemy juga mendapat


sumber yang sama,dari manuskrip peta-peta kuno lama sebelum era Yunani,

sebahagiannya dari era Firaun kuno.


Suku kaum Aryan ini adalah kaum pahlawan yang memiliki kepakaran dalam

kesusasteraan Vedic India/Parsi.Para sarjana geneologi dan antropologi telah

mengkaji kaum Aryan ini sejarahnya dapat ditelusuri sehingga kerajaan purba

Scythia iaitu satu kawasan yang melewati perbatasan Parsi-India,lebih utara

dari Bactria.


Ramai sarjana mempercayai agama purba Zoroester berasal dari timur Iran di

mana kaum Kambuja berasal.Beberapa sarjana telah menjejak misteri kaum Aryan ini sehingga ke inkripsi

purba Iran yang ada menyebut nama Kambujiya,satu keturunan diraja.Kambujiya

adalah nama dalam Parsi Kuno.Nama Kambujiya di dalam bahasa Yunani ialah

Cambyses. Kambujiya atau Kambaujiya adalah nama kepada beberapa raja-raja

Parsi dalam dinasti Achaemenid.


Emperor Cambyses adalah warisan dari Madayu (Mada,Medes,Madyan,Midian,Medea)

telah memerintah lebih lama sebelum Cyrus The Great menaiki takhta.


Lihat puzzle setakat ini:

Keturah,


Nabi Ibrahim,

Jawi,

Cambyses

Kambuja

Scythia

Manessah

Mala

Malai

Mada


Mada-yu

Mala

Mala-yu


Siapakah The Lost Tribe of Mala? Apa kaitan The Lost Tribe of Israel

(Manessah dari jurai keturunan Joseph/Nabi Yusof) dengan bangsa Mala? Apakah

yg berlaku antara bangsa Melayu dan Yahudi 2,000 tahun sebelum masehi? Jika

Red Indian dan Tanah Amerika bukan ‘The Promised Land’ jadi dimanakah ‘The


Promised Land’ sebenar?


“Menurut Ibnu Athir, seorang ahli sejarah Islam terkenal, bangsa Melayu

dikatakan berasal dari keturunan Nabi lbrahim a.s. Bangsa Melayu, menurut

beliau, ialah Bani Jawi, iaitu keturunan lbrahim a.s., dari isterinya yang

ketiga bernama Qatura. Bagi anak-anak dari keturunan Qatura ini, baginda

telah memerintahkan agar berpindah ke timur dengan memberikan

bekalan-bekalan yang perlu bagi memulakan hidup baru, maka mereka pun

meninggalkan tanah Kanaan untuk berpindah ke timur. Dikatakan bahawa Nabi


Ibrahim a.s, itu melahirkan tiga keturunan yang besar, pertama ialah bangsa

Arab, dari keturunan anaknya Ismail a.s, kedua ialah bangsa Israel dari

keturunan Ishak a.s, dan ketiga ialah bangsa Melayu (Bani Jawi) dari

keturunan anaknya menerusi perkahwinan dengan Qatura. Sejak dari zaman

dahulu lagi orang-orang Arab memanggil kepulauan Tanah Melayu ini sebagai

Tanah Jawi. Bani itu bererti anak-anak atau keturunan, sebagaimana juga nama

Bani Lavi (Levi) dari puak Israel (ibid).”