Beranda » Gambar Pertama Eksekusi Tentara Belanda di Indonesia

Gambar Pertama Eksekusi Tentara Belanda di Indonesia

Voor het eerst zijn foto’s opgedoken van executies in voormalig Nederlands-Indië.
De executies zijn zeer waarschijnlijk uitgevoerd door het Nederlandse leger tijdens de politionele acties, schrijft de Volkskrant dinsdag.

De foto’s uit een privéalbum van een soldaat die als dienstplichtige diende zijn door de krant gepubliceerd. Op een foto zijn drie Indonesiërs in een greppel te zien die in de rug worden geschoten. Op een andere foto ligt een tiental lijken in de greppel terwijl twee Nederlandse soldaten toekijken.


Het oorlogsinstituut NIOD en het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie zeggen in de krant niet eerder zulke foto’s te hebben gezien. De maker van de foto’s diende bij de artillerie en kwam uit Enschede. Hij is inmiddels overleden.


SoevereiniteitsoverdrachtHij werd in 1947 uitgezonden en keerde pas in 1950 terug, na de soevereiniteitsoverdracht. Het is niet bekend welke executies hij heeft gefotografeerd. De artillerie voerde voor zover bekend zelf geen executies uit. Mogelijk is bijstand verleend aan de speciale troepen of infanteristen die dat wel deden.De maker heeft nooit ruchtbaarheid aan de foto’s gegeven. Een medewerker van het gemeentearchief van Enschede zag de albums onlangs in een vuilcontainer liggen en besloot ze eruit te vissen. Het is niet bekend wie ze daarin heeft gegooid. De eigenaar had geen kinderen en leefde volgens de krant de laatste jaren alleen.

De albums zouden aanvankelijk niet aandachtig zijn bekeken, maar archivarissen werden later gealarmeerd door foto’s van een gevangenentransport. Al snel stuitten ze op de foto’s van de executies.
Door: NovumTerjemahan oleh MiRa:

Foto eksekusi muncul di Hindia Belanda

AMSTERDAM - Untuk pertama kali muncul gambar-gambar foto mengenai eksekusi di Hindia Belanda.Surat Kabar ” Volkskrant” Selasa, menulis tindakan Eksekusi kemungkinan dilakukan oleh tentara Belanda selama peristiwa Agresi Milter Belanda Polisionil Aksi. (Lihat lampiran dibawah)
Juga oleh koran tersebut, mempublikasikan Foto-foto koleksi dari album pribadi seorang prajurit yang bertugas sebagai wajib militer. Salah satu fotonya,terlihat gambar Tiga warga Indonesia yang ditembak mati di punggung belakang, berdiri menghadap lubang parit. Dalam foto lain tergeletak puluhan mayat di selokan sementara dua tentara Belanda meyaksikan.Lembaga Institut Perang NIOD dan Institut Belanda untuk Sejarah Militer mengatakan di surat kabar, bahwa sebelumnya belum pernah melihat gambar foto-foto itu. Sang Pembuat foto-foto tersebut berasal dari Enschede dan bekerja di artileri. Ia sudah meninggal.Penyerahan Kedaulatan Kemerdekaan R.I.:Ia dikirim pada tahun 1947 dan kembali baru tahun 1950, setelah penyerahan Kedaulatan. Tidak diketahui kejadian eksekusi apa yang difoto itu. Artileri itu sejauh diketahuinya tidak terlibat langsung pada tindakan eksekusi. Kemungkinan ia turut membantu pasukan khusus infantri yang melakukan eksekusi.Sang pembuat foto belum pernah mempublikasikan gambar-gambar fotonya. Seorang karyawan dari Arsip-Walikota Enschede melihat album foto tersebut tercecer di tempat sampah, lalu kemudian memutuskan untuk mengambil foto2 yang tercecer ditumpukan sampah itu. Tidak diketahui siapa yang membuang foto album itu ke kontainer sampah. Menurut surat kabar, pemiliknya tidak punya anak dan sampai di akhir hidupnya dalam kesendirian.Awalnya album foto itu tidak menjadi perhatian khusus, namun kemudian para karyawan arsip itu menilai sebagai sinyal “tanda bahaya” atas gambar kejadian eksekusi terhadap pemindahan tawanan itu. Segera mereka merasa berhadapan langsung dengan kenyataan gambar eksekusi.
Oleh: AP5 Foto Gambar, sumber dari nu.nl
***Sumber: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3284391/2012/07/10/Eerste-foto-s-ooit-van-executies-Nederlands-leger-in-Indie.dhtmlEerste foto’s ooit van executies Nederlands leger in Indië


Door: Lidy Nicolasen − 10/07/12, 07:35


© Album Jacobus R.. Drie Indonesiërs worden beschoten.

© James R. Album. Tiga warga Indonesia ditembak.

Voor het eerst in de geschiedenis zijn foto’s opgedoken van executies die zeer waarschijnlijk zijn uitgevoerd door het Nederlandse leger tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. De foto’s komen uit het privéalbum van een soldaat die diende als dienstplichtige in Nederlands-Indië.


Op de foto’s is de liquidatie te zien van drie Indonesiërs. Ze staan met de rug naar het vuurpeloton aan de rand van een greppel op het moment dat ze worden beschoten. De greppel ligt vol lijken van geëxecuteerden, blijkt op een tweede foto. Aan de rand staan twee Nederlandse militairen, te herkennen aan hun uniform.


Nooit eerder

Deskundigen van het oorlogsinstituut NIOD en van het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH) zeggen dergelijke foto’s nooit eerder te hebben gezien. ‘Het zijn geen alledaagse foto’s en het is beslist niet zo dat iedere Indiëmilitair dit soort foto’s mee naar huis bracht’, aldus een medewerker van het NIMH. Ook bij het NIOD zijn soortgelijke foto’s onbekend, zegt René Kok. ‘We hebben heel veel albums hier. Je zit te wachten op het moment dat zo’n foto opduikt en dat is nu. Eerder heb ik dit nooit gezien.’
De geraadpleegde historici twijfelen niet aan de echtheid. De exacte plaats noch de toedracht van de executie is bekend. Mogelijk levert nader onderzoek meer details op.De maker is een soldaat uit Enschede. Hij is inmiddels overleden. Hij werd uitgezonden in 1947, kort voor de eerste politionele actie, en hij is pas in 1950 teruggehaald, na de soevereiniteitsoverdracht. Hij diende bij de artillerie. In de Korpsgeschiedenis van zijn onderdeel wordt geen melding gemaakt van executies. Vermoedelijk heeft de artillerie alleen bijstand verleend aan de Speciale Troepen of infanteristen, die wel executies uitvoerden.

(tekst gaat onder de tweede foto verder)


  • © Album Jacobus R.. Doden in een greppel, twee Nederlandse soldaten kijken toe.  • © James R. Album. Mati di selokan, dua tentara Belanda menyaksikan.


Bekend zijn de executies in de Javaanse kampong Rawagede en op Zuid-Celebes. De nabestaanden van de slachtoffers van Rawagede werd vorig jaar een schadevergoeding toegekend. De staat moet nog reageren op de aanklacht die is ingediend tegen de standrechtelijke executies op Zuid-Celebes. Hoeveel Indonesiërs bij beide acties precies zijn omgekomen, is niet bekend.


De soldaat heeft nooit ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan van de foto’s. Zijn albums zouden ook nooit zijn opgemerkt, als ze niet onlangs waren gevonden in een vuilcontainer in Enschede. Wie ze daarin heeft gegooid, is niet bekend. De eigenaar van de albums was kinderloos en zou de laatste jaren alleen hebben geleefd.


Vuilcontainer

Een medewerker van het Gemeentearchief van Enschede zag de oude albums liggen in de vuilcontainer en hij besloot ze eruit te vissen. De gemeente Enschede verzamelt vaker foto’s om de levensloop van de eigen inwoners te kunnen illustreren. De albums zouden alsnog terzijde zijn gelegd, als de archivarissen niet waren gealarmeerd door foto’s van een gevangenentransport. Op dat moment besloten ze het album nog eens door te nemen waarbij ze stuitten op de foto’s van de executies.Onlangs riepen drie historische instituten de regering op opnieuw onderzoek te doen naar de politionele acties tussen 1945 en 1950, om te kunnen begrijpen wat voor oorlog er in Indonesië is gevoerd. Het kabinet heeft nog niet gereageerd.***

Terjemahan MiRa:Gambar pertama eksekusi tentara Belanda di Indonesia Oleh: Lynn Nicolasen - 10/07/12, 07:35


Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul foto eksekusi, yang kemungkinan besar dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer di Hindia Belanda dulu. Foto-foto tersebut berasal dari album pribadi seorang prajurit yang ketika bertugas sebagai wajib militer di Hindia Belanda.Dalam gambar terlihat likuidasi tiga orang Indonesia. Mereka berdiri di tepi parit, dengan punggung mereka dihadapan regu tembak ketika akan ditembak mati. Ternyata, di foto yang kedua terlihat pula tumpukan mayat-mayat yang telah dieksekusi di dalam lubang Parit itu. Sementara itu di sisi pinggiran lubang parit berdiri dua tentara Belanda, yang dikenali mengenakan seragam mereka.
Belum pernah ada sebelumnyaPara ahli dari lembaga Institut Perang NIOD dan Institut Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH) mengatakan foto-foto tersebut belum pernah dilihat sebelumnya. “bahkan bukanlah hal selazimnya gambar foto sehari-hari, dan tidak setiap Nederlands Indise Militer membawa pulang foto-foto yang seperti itu,” kata seorang karyawan dari NIMH. Juga, gambar serupa itu tidak pernah diketahui NIOD, kata René Cook. “Kami memiliki banyak album di sini. Saatnya dinanti munculnya gambar seperti itu dan sekarang ini ada” Kau menunggu saat gambar muncul dan sekarang ada. Sebelumnya saya belum pernah melihat.”


Para sejarawanpun tidak meragukan keasliannya. Lokasi yang tepat maupun kondisi eksekusi telah diketahui. Kelanjutan Penelitian akan memberikan rincian lebih lanjut.Photografernya adalah seorang prajurit dari Enschede. Ia kini sudah wafat. Ia dikirim pada tahun 1947, tak lama sebelum Agresi Militer pertama dimulai, dan ia baru dikirim kembali pada tahun 1950, setelah dilakukan penyerahan kedaulatan Negara R.I.. Ketika itu Ia menjabat di artileri. Dalam bagian sejarah Korps ini tidak disebutkan melakukan eksekusi. Kemungkinan, korps artileri ini hanya berfungsi membantu memfasilitasi tugas Pasukan Khusus atau infanteri, yang memiliki hak untuk meng-eksekusi.
Pengakuan eksekusi telah dikenal di Jawa kampung Rawagede dan Sulawesi Selatan. Keluarga para korban Rawagede tahun lalu akan diberikan ganti rugi. Negara harus menanggapi gugatan yang diajukan terhadap pembunuhan di luar hukum yang berlaku di Sulawesi Selatan. Berapa banyak korban orang Indonesia di kedua tempat tersebut yang meninggal tidak diketahui.Tentara itu tidak pernah mempublikasikan keberadaan foto-foto gambar tersebut. Albumnyapun tidak pernah menjadi perhatian khusus, bahkan tak akan menyadarinya jika album foto itu tidak ditemukan di tempat sampah di Enschede. Siapa yang membuang album fotonyapun di sana, tak pula ada yang mengetahuinya. Pemilik album tersebut tak punya anak dan hidupnya sampai diakhir hidupnya selalu dalam kesendirian.Tempat sampahSeorang karyawan dari walikota Enschede melihat album foto lama berada di tempat sampah, dan memutuskan untuk mengambil foto2 tersebut seperti mengail ikan keluar dari tumpukan sampah. Pemerintah walikota Enschede sering mengumpulkan gambar foto-foto mengenai riwayat kehidupan warga negaranya sendiri untuk supaya didokumentasikan. Album foto akan disingkirkan oleh para pengumpul arsip, bila tidak ada bagian gambar-gambarnya yang tidak dinilai sebagai sinyal “tanda bahaya” atas gambar kejadian eksekusi terhadap pemindahan tawanan itu. Pada akhirnya mereka menyeleksi ulang kembali gambar foto eksekusi tersebut.Baru tiga lembaga sejarah meminta pemerintah untuk kembali menyelidiki tindakan Agresi Militer Belanda antara tahun 1945 dan 1950, untuk supaya memahami perang apa yang dilakukan di Indonesia. Pihak Pemerintah masih belum menanggapinya.


Mira Kusuma


http://www.nu.nl/binnenland/2855327/fotos-opgedoken-van-executies-in-nederlands-indie.html